... - 1945
1943
1942./1943. gada sezona

Latvijas meistarsacīkstēs piedalīties vēlēšanos izsaka jau sešas komandas. Sevišķi iepriecināja RFK (Rīgas futbola klubs) atgriešanās. Bija nolemts organizēt arī jaunatnes meistarsacīkstes, un par to atbildību uzņēmās Elmārs Bauris, atvēlot tām savu privāto slidotavu Cēsu ielā. Labās ieceres izjauca nelabvēlīgie laika apstākļi, un Latvijas meistarsacīkstes un jauniešu meistarsacīkstes netika pabeigtas.