Hokeja laukumi Rīgā XX gs. trīsdesmitajos gados

Union slidotava (arī Rīgas airētāju kluba tā sauktā vācu slidotava) Elizabetes ielā, Kronvalda parka malā.

US – Universitātes sports slidotava jeb Ģimnāziju un universitātes slidotava Esplanādē (no 1934. gada līdz Otrā pasaules kara sākumam – Vienības laukums).

JKS – Jaunekļu kristīgās savienības (YMCA) slidotava Ķieģeļu ielā (tagad Melngaiļa ielā), Pēc otrā pasaules kara Dinamo stadiona, pēc neatkarības atjaunošanas Skonto stadiona teritorija.

LSB – Latvijas Sporta biedrības slidotava Kr. Valdemāra  un Sporta ielu stūrī. Tagad teritorijā atrodas Rīgas 49. viduskola.

ASK – Armijas sporta kluba slidotava KR. Barona ielā. Tagad stadiona vietā iekārtots Centra sporta kvartāls.

SSS – Strādnieku sports un sargs slidotava Artilērijas un Marijas (tagad A. Čaka) ielu stūrī. Tagad teritorijā atrodas Rīgas 6. vidusskola.

SSS RC – SSS Rīgas centra slidotava J. Asara ielā, netālu no Pērnavas ielas un Grīziņkalna.